• หน้าแรก
  • สินค้าและบริการ
  • ติดต่อเรา
  • เกี่ยวกับเรา
  • แผนที่
  บริการของเรา
 
           ให้บริการงานบัญชีครบวงจร แก่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เรายินดีรับใช้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่งเปิดดำเนินธุรกิจ และผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วทุกท่านที่ต้องการงานบริการที่มีคุณภาพ, เชื่อถือได้ และราคายุติธรรม ขอเพียงท่านให้โอกาสเรา
 
 บริการรับทำบัญชี
• จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
• ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี ระบบเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวข้องกับการบัญชีและภาษีอากร
• บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่
   กรมสรรพากรให้การรับรอง
• ประมวลผลรายการบัญชี และสรุปรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน และสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของกิจการ
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
   

 บริการงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
• ตรวจส